Vol.123嫩模甜心菜眼镜秘书职业装白衬衣配无内黑丝裤袜诱惑[84P]_甜心菜_画语界

Vol.123嫩模甜心菜眼镜秘书职业装白衬衣配无内黑丝裤袜诱惑[84P]_甜心菜_画语界

 又能开郁通滞气,故需之,然而,终不可轻用也。或人曰∶非此之谓也。

更止消渴,尤补劳伤。或问益母草,以益母得名,宜其有益于产母。

不知肾水之生,必得真火之养,黄芩能泻邪火,而不能生真火,此所以不能生肾水也。 或疑贝母不可治火沸为痰之症,吾用之六味丸中,亦可以治之乎?

若必欲入汤剂,非加入一两不可,然而过多,则又与胃不相宜。夫蒲黄治诸血症最效,而治血尤效者,咯血也。

夫葳蕤实与黄精相同,删黄精而不删葳蕤者,取其治痿废之症,宜于缓图而得效,为不同内容:蛇床子,味苦、辛,气平,无毒。邪在于大肠之中,结燥屎而作痛,非大黄之猛利,何以迅逐其邪,而兼去其燥屎乎,倘其人为虚弱之人,似宜和解为得。

 肉桂数种,卷筒者第平坦者次之,俱可用也。夫茯苓虽亦入脾,而张夫子用非取其健脾,止取其益肾耳,夫肾恶燥,而亦恶湿,过燥则水干,而火易炽,过湿则邪住,而精难生。

Leave a Reply